PDA

Zobacz pełną wersję : Muzyczna Lista - Regulamin, dyskusje , pytania, odpowiedzi etcaplauz
01-06-2013, 12:36
Czas zacząć .

MuzycznaLista.pl

Regulamin

I. ORGANIZATOR I PROWADZĄCY

1. Organizatorem konkursu Muzyczna Lista jest Forum Zespołów Muzycznych (You can see links before reply (You can see links before reply))
Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich zwanych dalej Uczestnikami, którzy w dniu nadesłania zgłoszenia ukończyli 18 rok życia i spełniają warunki niniejszego regulaminu.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

2. Nad właściwym przebiegiem notowań czuwa Komisja Konkursowa złożona z moderatorów forum, przedstawiciela firmy Musicexpress.pl i MIDI-NET. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należeć również rozpatrywanie reklamacji związanych
z Konkursem.
3. Muzyczna Lista ma charakter comiesięcznego, cyklicznego konkursu na HIT MIESIĄCA. O zwycięstwie decyduje największa ilość głosów zebrana przez stworzony na potrzeby listy automatyczny system głosowania, zliczona na koniec miesiąca.
4. Po 7 miesiącach następuje finał w którym wybierany jest najlepszy hit.

5. Nagrodami o łącznej wartości 20.000 zł są :

W każdej rundzie miesiąca:
1 miejsce – Kupon na kwotę 500 zł do zrealizowania w Musicexpress.pl
2 miejsce - Statyw Millenium KS-3000
3-7 miejsce – Doładowanie konta Midi Net kwotą 100 zł

W finałowym konkursie :


Miejsce – Instrument Yamaha PSR S750
Miejsce – kupon na kwotę 2500 zł do zrealizowania w Musicexpress.pl
Miejsce – Statyw Ultimate AX-90B 2


4-5 miejsce – doładowanie konta Midi Net kwota 1000 zł

Terminy poszczególnych rund :
Runda 1 od 1- 30 czerwca 2013 godz. 23:59:59
Runda 2 od 1- 31 lipca 2013 godz. 23:59:59
Runda 3 od 1- 31 sierpnia 2013 godz. 23:59:59
Runda 4 od 1- 30 września 2013 godz. 23:59:59
Runda 5 od 1- 31 października 2013 godz. 23:59:59
Runda 6 od 1-30 listopada 2013 godz. 23:59:59
Runda 7 od 1-31 grudnia 2013r godz.23:59:59

Runda finałowa I tury 1-31 stycznia 2013 godz. 23:59:59

Bierze udział tylko 7 nagrań z poprzednich miesięcy.

II. PRZYJMOWANIE PROPOZYCJI NAGRAŃ DO Muzycznej Listy

1. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, posiadająca aktywne, niezablokowane banem konto na FZM.
2. Aby zgłosić swoją propozycję do Muzycznej Listy plik dźwiękowy należy opublikować na portalu wrzuta.pl z zarejestrowanego konta tego portalu (nie przyjmujemy linków z konta anonim), następnie umieścić link www (odnośnik do nagrania) w temacie danego miesiąca muzycznalista.pl.
3. Propozycjami mogą być: utwory wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne nagrane dowolna techniką, w dowolnym stylu. Może to być dowolny utwór - cover, własna interpretacja utworu czy własna aranżacja a także własne wykonanie wokalne do dowolnej nawet gotowej (kupionej) aranżacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia uczestnika, w przypadku, gdy nie spełnia ono warunków określonych niniejszym regulaminem.

5. Każdy z uczestników może przysłać tylko jedną propozycję w rundzie miesięcznej.

6. O zachowaniu terminu przesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina, odnotowana przy wpisie-zgłoszeniu z odnośnikiem w temacie muzycznalista.pl.

7. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych w profilu rejestracyjnym na forum.

8. O przyznaniu nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wyłonienia. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do Zgłoszenia Uczestnik traci prawo do nagrody, którą Komisja Konkursowa przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy punktowej.
9. Moderatorzy Forum NIE mogą brać udziału w Konkursie.

10. Zgłoszenie propozycji oznacza akceptację w/w warunków i zgodę na publikację ujawnionych danych oraz przesłanego nagrania na łamach forum i w mediach.


III. GŁOSOWANIE
1. Swój głos na wybraną piosenkę może oddać osoba posiadająca aktywne, niezablokowane konto na FZM
2. Wejście do panelu Muzycznej Listy znajduje się w temacie o tym samym tytule.
3. System zliczający głosy jest w pełni automatyczny.
4. Interaktywny system zainstalowany na forum sam weryfikuje każdego użytkownika i włącza lub wyłącza możliwość zagłosowania w Muzycznej Listy.
5. Osoba spełniająca wszystkie wymagania może oddać swój pojedynczy głos na dowolną liczbę propozycji w danym, miesięcznym wydaniu listy.
6. W przypadku zweryfikowanego faktu oddawania kilku głosów przez tę samą osobę z wielu kont, zastrzega się możliwość unieważnienia głosów, bezterminowego usunięcia użytkownika z forum lub usunięcia propozycji z Muzycznej Listy .
7. Wyniki opublikują się automatycznie 1 dnia po zakończeniu głosowania.
8. Po 7 miesięcznych edycjach stworzony zostanie temat w którym nastąpi rozstrzygnięcie finałowe.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia propozycji do Muzycznej Listy w przypadku podejrzenia plagiatu, nagrania łamiącego prawo czy kodeks etyczny.

2. Pozostałe kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.

3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi
w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

8. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:


stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych
i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.


UWAGA !!

Każdy kto odda głos na dowolną propozycję Muzycznej Listy i będzie obecny na najbliższym zlocie w Rzgowie weźmie udział w losowaniu Yamahy PSR 750 !!!

padre
01-06-2013, 13:33
linki to wrzuty prosze umieszczać w bbcode [wrzuta*] link [/wrzuta*] proszę pominąć * w tagu

padre
01-06-2013, 13:34
propozycja nie jest od razu widoczna bo forum jest moderowne (moderator musi zatwierdzić propozycję)
moderowane żeby nie było niepotrzebnych dyskusji

verce
01-06-2013, 22:39
Przeczytajcie proszę Regulamin.
Wrzucamy jedną propozycję - Pkt. 5.

aplauz
04-06-2013, 15:19
UWAGA !!

Każdy kto odda głos na dowolną propozycję Muzycznej Listy i będzie obecny na najbliższym zlocie w Rzgowie weźmie udział w losowaniu Yamahy PSR 750 !!!

Sylka
25-11-2013, 11:30
jednego nie rozumiem. Lista wygrywających nie zgadza mi się z listą propozycji tj. są osoby, które wygrały, a nie umieściły w danym miesiącu swojej propozycji. Możecie rozjaśnić to blondynce?

Poza tym fajny pomysł z tą listą, szkoda że nie zdążę już zamieścić swojego nagrania

padre
25-11-2013, 14:02
jednego nie rozumiem. Lista wygrywających nie zgadza mi się z listą propozycji tj. są osoby, które wygrały, a nie umieściły w danym miesiącu swojej propozycji.
Coś chyba źle patrzysz, nie ma takiej możliwości technicznej